Admin bejelentkezés

A kapcsolat négy gyertyája

Publikálási dátum: 2017.02.09.
Lírai vallomás

A kapcsolat a gyertyáit elhelyezte szép sorba,
alulról kezdte, és ily mód haladt a magasba,
ha egy nem ég, a többi is kialszik azonnal,
a kapcsolat mélyen a szemembe nézett
majd mondandójába kezdett:

Az első gyertya a tiszteleté, ha nincs meggyújtva,
annyi mintha az egész kapcsolat el lenne fújva,
döntéseidet bírálom, enyémtől különb szavad
nem gondolkodtat, fülem mellett csak elszalad,
nem kell neked saját ötlet, eldöntök én mindent helyetted,
így van ez, ha nem ég a tisztelet gyertyája.

A második gyertya az elfogadásé, ha nincs meggyújtva,
lehetsz te akármilyen, tán nem hangosan, de suttogva,
folyton hallod majd az elégedetlenség morgását, sóhaját,
közel tökéletest hiába alkotsz, csak az azzal járó sok baját
látom, folyton csak javítgatnék rajtad és formálnálak,
így van ez, ha nem ég az elfogadás gyertyája.

A harmadik gyertya a szereteté, ha nincs meggyújtva,
ennek hiányában érzed majd magad igazán lesújtva,
akár a puszta érintés is dörzsöl és nem simogat,
az intenzív érzelmek hiányában a tompaság fojtogat,
ha kezemet elengednéd, tiéd után nem kapkodnék,
így van ez, ha nem ég a szeretet gyertyája.

A negyedik gyertya van legmagasabban, ahová már én nem érek fel. – mondta tovább a kapcsolat.
Akkor kerül az oda, mikor az első három már ég, és abból
születik a kettőtök örömének könnyeiből egy kis viasz, az összesodort lelketekből
egy száll kanóc, és azt már a Ti áhítattal-teli, testet kinőtt érzelmetek fogja elérni és meggyújtani. – magyarázta nekem el a kapcsolat.
S mind ezt hallván, nyugodtan hátradőltem, mert eszembe jutottál Te,
és az a bizonyos negyedik gyertyánk ott fenn a magasban,
ami csak ég és ég, még az utolsó szívdobbanást követően is csak tovább ég.